Laparoshield®

Chirurgische rook houdt risico’s in

Het vernietigen van menselijk weefsel door elektrochirurgie, lasers en ultrasonische scalpels creëert vluchtige, gasvormige bijproducten, die men chirurgische rook of rookwolk noemt. Chirurgische rook wordt veroorzaakt door electrocauterisatie toestellen en wordt gekenmerkt door kleinere partikeltjes die een chemisch gevaar inhouden.

Rookwolken geproduceerd door lasers en ultrasonische scalpels bevatten meestal grotere partikels die virussen en levensvatbare cellen kunnen bevatten en dus een biologische bedreiging inhouden. Er werd reeds gerapporteerd dat zelfs een korte blootstelling aan een laser-rookwolk gedurende een minimaal invasieve ingreep tot veranderingen in de hemoglobine leidt bij patiënten. Het feit dat het OK-personeel chronisch blootgesteld is aan deze substanties is zeker een reden tot bezorgdheid.

Geur en Mutagene Chemicaliën

De verdorven geur ondergaan wordt doorgaans aanvaard als een consequentie van het werken in een hedendaags operatiekwartier. Maar in de plaats van enkel beschouwd te worden als onaangenaam en vervelend, zou  de aanwezigheid van deze geur moeten worden aanzien als een indicator van de aanwezigheid van chemische bijproducten veroorzaakt door de verbranding van proteïnes en lipiden door laser en electrochirurgische toestellen. Naast de mogelijke effecten op lange termijn, veroorzaken deze chemicaliën ook hoofdpijn, irritatie en pijn aan de ogen, neus en keel.

Levensvatbare virussen

Er zijn verschillende voorbeelden van levensvatbare virussen die geïdentificeerd zijn in chirurgische rook veroorzaakt door laser en electrochirurgische toestellen in een grote verscheidenheid van gebruiksinstellingen.

Levensvatbare Cellen

In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende studies gedocumenteerd die hebben aangetoond dat intacte cellen en bloedbestanddelen geaeroliseerd worden door lasers en ultrasonische scalpels.Het vrijkomen van levensvatbare cellen gedurende laparoscopische chirurgie wordt gezien als een mogelijke oorzaak van opvolgende tumor groei aan de “port-sites”. Metastasen zijn ook gedocumenteerd aan “port-sites” op afstand van verwijderd cancerogeen weefsel.

Kleine Partikels

Partikels met een doormeter van 0,5 tot 5 microns worden beschouwd als “long beschadigend stof” omdat zij tot in de diepste regio van de long penetreren. In rookpluimen van CO2 laser en elektrochirurgie zijn partikels waargenomen van 0,07 tot 25 micron. In dierproeven veroorzaakten deze partikels congestieve interstitiële pneumonie, bronchiolitis en emfyseem.

Slechte Zichtbaarheid

Een permanent duidelijk zichtbaar chirurgisch veld is onontbeerlijk voor het optimale verloop van een efficiënte chirurgische procedure. Het desouffleren van het pneumoperitoneum om het chirurgisch veld terug zichtbaar te maken leidt alleen tot het verlengen van de procedure, en zal de patiënt en het personeel blootstellen aan gezondheidsrisico’s.

De Pall Laparoshield® rookfilter laat toe om de chirugische rook snel en veilig te evacueren gedurende chirurgische procedures. De rookfilter herleidt de blootstelling van personeel en patiënt aan schadelijke biologische en chemische componenten van chirurgische rook tot een minimum.

Unieke eigenschappen van de Laparoshield®

Bescherming van patiënt en ook personeel

de Laparoshield® rookfilter garandeert een efficiënte en snelle evacuatie van de chirurgische rook gedurende een chirurgische procedure met een minimale blootstelling van patiënt en OK personeel hieraan.

Voorkomt chemische besmetting

de Laparoshield® rookfilter bevat actief koolstofabsorptiemiddel dat vluchtige verbindingen verwijdert en geur elimineert.

Voorkomt contaminatie met partikels

de Laparoshield® rookfilter is een uiterst efficiënte deeltjesfilter die > 99,999 % van de partikels met een diameter van 0,02 micron tegenhoudt (MS-2 virus). Deze partikels worden niet tegengehouden door het chirurgisch masker.

Verwijdert levensvatbare bacteriën, cellen en virussen

de Laparoshield® rookfilter verwijdert > 99,999 %  bacteriën, cellen en virussen uit de chirurgische rook.

Gebruiksvriendelijk

de Laparoshield® rookfilter wordt via de universele luer-lock connector lekvrij bevestigd aan een trocar. De Laparoshield® rookfilter is een passieve filter die gebruikt maakt van de continue flow van in- en uitgaand gas van het pneumoperitoneum voor de eliminatie van chirurgische rook. Er is geen bijkomend toestel nodig voor het gebruik ervan.