Life Partners Europe

october 08 2012

Aequitas-Medical is exclusief agent in België voor het Franse bedrijf Life Partners Europe. (GI stents, maagballon, andere accessoires)
Life Partners Europe werd opgericht in 1993 en is sedertdien uitgegroeid tot één van de voornaamste spelers in het marktsegment van de Gastro-Enterologie in Europa.