Instrumentenherstel

september 01 2012

Naast onze gekende service van optiekherstel, hebben wij onze herstelservice uitgebreid naar chirurgische instrumenten. Deze service omvat het onderhoud en het slijpen van alle instrumentarium, zowel voor laparoscopie als voor open chirurgie.

Naast het onderhoud van instrumenten kan Aequitas-Medical u nu ook alle modellen van instrumentenmandjes en sterilisatiecontainers aanbieden, zowel voor optieken als voor instrumenten (ook voor robotchirurgie).